Wyposażenie

Na wyposażeniu posiada dwa średnie samochody ratowniczo-gaśnicze marki Star.
1. Samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/16 Star 200 z napędem szosowym 6 –cio osobowy z autopompą o realnej wydajności około 1500 l/min., radiotelefonem oraz zbiornikiem wody o pojemności 2500 litrów . Rok produkcji pojazdu 1987.
2. Samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,3/16, Star 266, 6-cio osobowy, z autopompą, radiotelefonem oraz zbiornikiem wody o pojemności 2300 litrów, rok produkcji pojazdu 1981 karosowany w firmie BONEX w 2007 roku. Napęd pojazdu na wszystkie osie.
Oba pojazdy wyposażone są w podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy tj : węże gaśnicze, tłoczne, ssawne, prądownice wodno-pianowe, drabinę nasadkową 3 przęsłową, aluminiową drabinę dwuprzęsłową wysuwaną D-10W. Ponadto jednostka posiada na wyposażeniu 2 motopompy pływające typu M 4/2 Niagara, dwie motopompy szlamowe, dwa agregaty prądotwórcze, dwie piły spalinowe do drzewa, piłę do stali i betonu, 5 aparatów powietrznych nadciśnieniowych AUER wraz z sygnalizatorami bezruchu, sprzęt hydrauliczny WEBER do ratownictwa drogowego, dwie torby medyczne PSP-R1 z deskami ortopedycznymi i zestawami szyn kramera oraz podstawowy sprzęt wyposażenia i ochrony indywidualnej ratownika zgodny z minimalnymi wymogami Komendy Głównej dla jednostek KSRG.