Pamiętamy i pamiętać zawsze będziemy !

Pogrzeb 25 – letniego ratownika OSP Tomasza Mączyńskiego

23  marca 2012 r. w  miejscowości  Pawłów Gmina Chlewiska woj. mazowieckie  odbył  się pogrzeb  członka  OSP – druha  Tomasza Mączyńskiego.

W uroczystościach pogrzebowych – tragicznie zmarłego podczas akcji gaśniczej uczestniczyli m.in.: Podsekretarz  Stanu w MSW – Stanisław Rakoczy, Komendant Główny PSP –  gen. brygadier  Wiesław Leśniakiewicz, Wojewoda  Mazowiecki –  Jacek  Kozłowski, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, Członek Prezydium ZOW ZOSP RP  woj. mazowieckiego – Andrzej  Szczych, Dyrektor  Zarządu Wykonawczego ZOSP RP woj. mazowieckiego – Dariusz Wojnowski oraz licznie zebrani  mieszkańcy okolicznych miejscowości, działacze i strażacy ochotnicy  z regionu radomskiego,  delegacje  komend powiatowych PSP z Mazowsza i kompania honorowa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Druh Tomasz Mączyński  – z OSP Pawłów  – 17 marca 2012 r.  uczestniczył w akcji  gaszenia  traw i nieużytków  w   Chlewiskach. Pożar  był trudny do opanowania i  bardzo szybko  się rozprzestrzeniał. Próbując  ocalić zagrożone zabudowania,  druh Tomasz Mączyński uległ ciężkim poparzeniom. Mimo natychmiastowej pomocy,  przetransportowania  śmigłowcem  Lotniczego  Pogotowia  Ratunkowego do  Kliniki  Leczenia  Oparzeń w Siemianowicach Śląskich  oraz wysiłku lekarzy, w  wyniku doznanych poparzeń  25 letni  ratownik OSP  Tomasz Mączyński  następnego dnia zmarł.

Druh Tomasz Mączyński – od  najmłodszych lat  interesował się pożarnictwem. Członkiem  OSP Pawłów był od  7 lat. Po odbytych szkoleniach zawsze służył społeczeństwu, niosąc   pomoc   potrzebującym  oraz  aktywnie uczestniczył w  działalności  OSP.

Druha Tomasza Mączyńskiego pośmiertnie odznaczono:

–  Medalem „Za  ofiarność i odwagę”   przyznanym  przez Prezydenta RP,

–  Złotym Medalem „Za zasługi  dla pożarnictwa”.

Zdjęcia: kpt.  Karol  Kieszkowski – KW PSP Warszawa

Tekst: R.Rokita

Tekst i zdjęcia uzyskane, dzięki uprzejmości Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.