Pracowali na rzecz naszej OSP.

9 lipca o godzinie 8.00 spotkaliśmy się, aby pracować dla dobra naszej jednostki. Po pracach porządkowych i konsultacji ze specjalistą, zadecydowano, że na istniejącej wylewce w pomieszczeniu gdzie będą boksy z ubraniami specjalnymi, oraz szafki na wyposażenie nie można układać płytek. Stan wylewki był w bardzo złym stanie. Wspólnie ustaliliśmy, że należy ją skuć. W wykonanie tego zadania zaangażowali się druhowie: Dariusz Pisarski, Rafał Gos, Ireneusz Bębenek, Grzegorz Mieszkuć, Arkadiusz Tarka, Paweł Wilczyński, Kamil Bębenek, Robert Rycerski, Mariusz Sokołowski. Skuto wylewkę betonową i wybrany został piasek z podsypką żużlową. W najbliższą sobotę nawieziemy piasek, wyłożymy folię i ułożymy styropian. Praca przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze. Druh Rafał Gos przyjechał ciągnikiem z przyczepką i wspólnie z Dariuszem Pisarskim wywozili gruz. Druh Grzegorz Mieszkuć skuł posadzkę, pozostali członkowie pracowali wynosząc i wybierając gruz. Po pracy rozpaliliśmy grila, aby po dobrze wykonanej pracy w sympatycznej atmosferze zjeść kiełbaskę, kaszankę i boczek. Wspólna praca pozytywnie wpływa na atmosferę w naszej OSP. Druhowie Ireneusz Bębenek i Grzegorz Mieszkuć sprawdzili prądnice i pozostały sprzęt używany w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Pawła Różalskiego, właściciela firmy „Patrex”, za nieodpłatne wypożyczenie młota, którym kuliśmy beton, oraz Panów Kazimierza i Łukasza Pawlaków, właścicieli firmy „Atut”, za nieodpłatne przekazanie rękawic ochronnych.

strażacy